Goranboy rayon Mərkəzi Kitabxanası

Goranboy rayon MKS

Yeni kitablar
Tahir Kazımov. Qırmızı rəng
8 Avqust , 2017
Əsərdə gözlənilməz və gərgin süjetli hadisələr Avropa düzənliyində yerləşən Niderland-Hollandiya Krallığının Friz adalarının birində, Teksel adasının Den-Burq şəhərində cərəyan edir. Rəssamlıq kollecində oxuyan Vilhelmina sevib ərə getdiyi, özünəməxsus fərdi, azad seçimlə yaşayan, milyonlarına güvənib özünü Tanrıya bərabər tutan Zandstı, mənəviyyatsız bir kişi kimi qətlə yetirəndən sonra, ikili həyat tərzi yaşayır: başqasının mənliyinə toxunan, öz fərdi seçimi və mənəviyyatsızlığı ilə şadlanan, bir sözlə pis kişiləri qətlə yetirməklə cəmiyyəti saflaşdırmaq və...məsum, ismətli, mənəviyyatlı bir qadın kimi yaşayıb öz sevimli sənətinin, rəssamlığın vurğunu olmaq.