Goranboy rayon Mərkəzi Kitabxanası

Goranboy rayon MKS

Azərbaycan aşıq şeirindən seçmələr İki cilddə. 1-ci cild

Azərbaycan aşıq sənətinin ən başlıca xüsusiyyəti onun milli özünəməxsusluğudur. Elimizin tarixən yaratdığı solmaz bədii düşüncə sərvətləri içərisində tükənməz gözəllik xəzinəsi təşki