Goranboy rayon Mərkəzi Kitabxanası

Goranboy rayon MKS

Tahir Kazımov. Qırmızı rəng

Əsərdə gözlənilməz və gərgin süjetli hadisələr Avropa düzənliyində yerləşən Niderland-Hollandiya Krallığının Friz adalarının birində, Teksel adasının Den-Burq şəhərində cərəyan edir. Rəssamlıq kollecində oxuyan Vilhelmin

Ə.S. Bayramov, Ə.Ə. Əlizadə. Psixologiya

    Dərslikdə «Psixologiya» proqramına (Bakı, 1998) müvafiq olaraq psixologiya elminin mövzusu və vəzifələri, insan şəxsiyyətinin quruluşu və inkişafı, idrak prosesləri və onlann tənzim olunması problemləri, insanın fər

Zeynəddin Hacıyev. Məntiq

     Kitabda ali məktəblərin " Məntiq " kursunun proqramına uyğun olaraq məntiqin mövzuları sistemli surətdə şərh olunur. Kitab tələbələr, aspirantlar, müəlimlər və məntiqi öyrənmək digər şəxslər üçün nəzər

Leyla Əliyeva: “Xocalıya Ədalət!”Üç cilddə. III cild. Bakı. 2014. 480 səh.

      Üç cildlik bu kitabda beynəlxalq terrorun bir qolu olan erməni terrorçularının müxtəlif tarixi dövrlərdə Azərbaycan torpaqlarında xüsusilə ötən əsrin son illərində Ermənistan və onların havadarlarının köməy

Heydər Əliyev və Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları. "Abşeron Nəşr". 2013, 224 səh.

      Kitabda Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda mərdlik və şücaət göstərərək Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adına layiq görülmüş 193 şəhid Milli Qəhrəman ailələri və 18 sağ Milli Qəhr