Goranboy rayon Mərkəzi Kitabxanası

Goranboy rayon MKS

Məktəblinin Riyaziyyat Kitabxanası. II hissə

26-50 Sferik Triqonometriya Nədir Tərt.S.S.Mirzəyev. A.Ş.Şükürov. Red. M.C.Mərdanov.-Bakı: Çaşoğlu-Multimedia,2010.- disk(CD-ROM)-48s.

Azərbaycan aşıq şeirindən seçmələr İki cilddə. 1-ci cild

Azərbaycan aşıq sənətinin ən başlıca xüsusiyyəti onun milli özünəməxsusluğudur. Elimizin tarixən yaratdığı solmaz bədii düşüncə sərvətləri içərisində tükənməz gözəllik xəzinəsi təşki