Goranboy rayon Mərkəzi Kitabxanası

Goranboy rayon MKS

Heydər Əliyev. Müdrik fikirlər. II kitab

DÖVLƏTÇİLİK, MÜSTƏQİLLİK VƏ DEMOKRATİYA HAQQINDA

İlham Əliyev. İqtibaslar və təhlil

İlham Əliyev :İqtisablar və Təhsil